Back 1 Page Goto Homepage Pub or Club ID Number :7 Tafarn Y Glob pub food PubMenu facebook The Website Google Map Locator
Tafarn Cymraeg traddodiadol, sy'n boblogaidd gyda phobl leol a myfyrwyr. - Traditional Welsh Pub, popular with locals and students.
Rydym yn gweini bwyd bob dydd .. We Serve food every day.
, Albert Street, Bangor. Conway. LL57 2EY .... Telephone:

Cerdd a digwyddiadau chwaraeon.
Cynigion diodydd gwych.

Bwyd cartref blasus
gweini o' 12 tan 6yh pob diwrnod
a Rhost Dydd Sul i gyd am brisiau rhesymol.

Regular Music and Sports events.
Fab drinks offers.

Tasty Homemade food served 12 untill 6pm 7 days a week.
Daily specials
and Sunday Roast
All at reasonable prices.

Opening Times

Monday
12:00pm till 1:00am
Tuesday
12:00pm till 1:00am
Wednesday
12:00pm till 1:00am
Thursday
12:00pm till 1:00am
Friday
12:00pm till 1:00am
Saturday
12:00pm till 1:00am
Sunday
12:00pm till 1:00am
 
Whats on at Tafarn Y Glob
Pob Dydd Mawrth / Every Tuesday T B C
graphic graphic graphic graphic
Noson Mic Agorad

Open Mic Night

Wythnos Groeso

Welcome Week

Quiz Night
Noson Cwis

Mae'r Noson Meic Agored yn agored i unrhyw un gydag ychydig o dalent. Yn aml yn dod i ben gyda sesiwn Jamio jambori.

The Open Mic Night is open to anyone with a bit of talent. Often ending with a jamboree Jamming session.

Byddai Gerallt a'r Staff yn hoffi estyn croeso cynnes i holl fyfyrwyr newydd a rhai sy'n dychwelyd.

Gerallt and the Staff would like to extend a warm welcome to all new and returning students.

MAE CEGIN Y GLOB AR AGOR AC MI FYDDWN YN DARPARU BWYD CARTREF O SAFON AM BRIS RHESYMOL harchebu RHWNG 12 A 5 YN DDYDDIOL
OUR KITCHEN IS OPEN AND WILL BE SERVING QUALITY HOME MADE FOOD AT A REASONABLE PRICE Orders FROM 12 TILL 5 DAILY

kit newydd ar gyfer y tymor Rugbi , mae'r Glob yn falch cael bod yn noddwyr i'r tim eto eleni, a dymunwn pob lwc i'r hogia yn eu tymor newydd

The new Rugby kit has arrived and the Globe are once more proud to be sponsoring Bangor Rugby and wish them all the best for the season ahead

Tafarn Y Glob Drink Offers
Quad J Bomb
£5
Cheeky Vimto x 4
£10
JWNC (Our Famous House Cocktail)
£5
House Doubles with Mixer
£3.30

Tafarn Y Glob Photo's